Composer | Rychlá tvorba interaktivní dokumentace

CATIA, 3DEXPERIENCE, 08. 03. 2017

Výrobní a uživatelská dokumentace jsou neodmyslitelnou součástí produktů a pro úspěch na trhu klíčové. Úzkým místem může být aktuálnost, resp. správně propojený vývoj verzí.

Jejich kvalitní provedení umožňuje opakovanou výrobu, ovlivňuje množství chyb v jejím průběhu a uživateli zase umožní produkt pochopit, porozumět smyslu a struktuře. Dlouhá léta se za dokumentaci považoval text doplněný obrázky, výkresy a tabulkami. Nyní se mění pohled na celou problematiku. Většina výrobků ve strojírenství vzniká na platformě 3D konstrukčních nástrojů. Tento trend vybízí k využití maximálního množství informací uložených ve 3D modelu.

Ve firmách je často potřeba vytvářet:

 • ilustrace k manuálům
 • animace pro školicí materiály
 • servisní a montážní instrukce
 • dokumenty pro web

To mají na starost nejen pracovníci konstrukce a vývoje, ale často i ti z oddělení technologie, montáže, výroby a obchodu. Ti však nemají přístup do CAD systémů. 

Jak může pomoci Composer?

 • Zobrazit 3D data a využít pro tvorbu vlastního obsahu. Obchodníci mohou odměřovat, tvořit řezy nebo připravovat materiály pro obchod a marketing, aniž by museli kontaktovat konstruktéry. Ještě vyšší úroveň on-line dokumentace označujeme pojmem „konfigurátor“. Používá se především právě v oblasti marketingu a obchodu. Marketingový aspekt umožňuje zákazníkům porozumět rozsahu nabízeného sortimentu a „ochutnat“ digitální podobu výrobku.
 • Načíst 3D data ze všech běžných 3D CAD systémů. Tato data následně převede na odlehčenou XML strukturu, ze které pak uživatel vytváří pohledy, detaily, animace atd.
 • Ačkoli načítá velká data z CAD systémů, sám vytváří soubory zmenšené v poměru 1:40.  Práce s Composerem tedy neklade tak velké nároky na hardware. Toto následně velmi zjednodušuje předání výstupních souborů zákazníkům. 

Obsah může být distribuován ve formátech:

 • SMG
 • EXE soubor, který v sobě obsahuje i interaktivní prohlížeč Composer Player a umožní zákazníkovi prohlížet vytvořený soubor aniž by vlastnil licenci Composeru
 • PDF
 • vektorové formáty SGM, SVG
 • obrázkový TIFF
 • možnost propojení prostředí Composeru se všemi programy MS Office
 • AVI

Zpracovávaná data zákazníků jsou mnohdy velmi citlivé interní materiály, a proto je otázka jejich zabezpečení velmi důležitá. Composer dokáže zajistit výstupní soubory těmito způsoby:

 • Uživatel si může nastavit například vypnutí možnosti odměřování, řezů, stromu, možnosti ukládání nebo možnosti vytváření simulací.
 • U každého výstupu ve formátu .exe lze nastavit datum expirace. Po jeho uplynutí nelze soubor otevřít.
 • Soubory lze opatřit heslem a nastavit redukci kvality výstupu.
 • Vytvářená videa lze opatřit podpisem firmy, která výstup vytvořila nebo upozorněním na důvěrný obsah, které je nutno odsouhlasit.

Přední výrobci používají pro přípravu 3D interaktivní dokumentace nástroj CATIA Composer nasazený akreditovaným dodavatelem softwarových řešení Dassault Systèmes společností Technodat, CAE systémy s.r.o.

 

Chci zjistit více

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě