no_limit_foto

Inženýring bez omezení!

elektro, Engineering Base, 08. 09. 2015

Ušetřit při návrhu zařízení pár týdnů práce - kdo by tohle nechtěl?

Otázkou je jak?! Je velmi dobře známo, že společnost AUCOTEC a její platforma Engineering Base usnadňuje projektantům pomocí moderních technologií práci a šetří času při návrhu elektrických zařízení.

Mimořádnou schopnost tohoto projekčního nástroje můžeme vidět například v možnostech jeho integrace do dalších firemních procesů v oblasti automatizační techniky. EB díky své otevřenosti hraje důležitou roli např. při návrhu software pro řídicí systém a to bez ohledu na to, zdali se jedná o PCS7 od společnosti Siemens, popř. 800xA od ABB nebo Ovation od Emerson.

Dokonalá integrace

Platforma EB je schopna se přizpůsobit jakékoli struktuře, rozsahu a architektuře nejrůznějších řídicích systémů a tím ušetřit týdny práce. Integrace je tak úzká, že mizí hranice mezi oběma spolupracujícími systémy, což potvrzuje i Martin Knabenhans, produktový manažer pro 800xA u ABB ve Švýcarsku.

I proto se mohou uživatelé v reálném čase pohybovat mezi dvěma systémy a otevírat výkresy s elektrickými schématy z EB například snadným kliknutím přímo v systému 800xA. Zpočátku je projektované zařízení částečně zpracováno v EB na základě definovaných parametrů, jako jsou jednotlivá měření, výkony a zatížení. Dle struktury zařízená je dále souběžně zpracovávaná kabeláž a jednotlivé signály až po napojení na řídicí systém. „Oba inženýrské systémy se vzájemně doplňují a umožňují mnohem efektivnější řízení a zpracování projektů v kratší době a s vyšší kvalitou dat", říká Knabenhans. „Což je věc, která s každým Elektro CAE nástrojem nefunguje."

Jedinečné možnosti

Aktuálně je EB jediný systém na světě, který nabízí možnost integrace se softwarem všech standardních řídicích systémů pro řízení procesů.

Například při integraci s PCS7 jsou hodnoty vložené do databáze EB v různých fázích projektu automaticky zapsány i v softwarových modulech pro PCS7. Na základě takto připravených modulů dokáže EB automaticky vytvořit programové kódy, které jsou pak importovány pomocí IE Wizard pro PCS7.

EB rovněž podporuje přenos informací prostřednictvím rozhraní AdvES a dokonce mohou být zpracovány i čistě logické funkce. Pokud je přímo v EB prováděna parametrizace a potřebné přiřazení skupin, tak se automaticky přes integraci aktualizují data v PCS7. Takto jsou čtyři týdny plánované práce na velkém zařízení nahrazeny půldenní prací pro zadání dat do EB. Jiným případem je úzká integrace s řídicím systém Ovation od firmy Emerson. To vedlo Emerson k tomu, že používá a zároveň distribuuje systém EB globálně jako vlastní modul „Ovation Documentation Builder".

Harmonie pomáhá obsluze

EB je nejen schopen se úzce propojit s různými řídicími systémy, které pak mohou snadno spolupracovat vedle sebe v rámci jedné databáze.

Platforma EB je tak flexibilní, že se řídicí systém může měnit nejen projekt od projektu, ale mohou v harmonii existovat v rámci projektu různé automatizační struktury.

Velmi málo pracovníků obsluhy přichází v průběhu historie zařízení do kontaktu pouze s jedním řídicím systémem. Obvykle se používají dva nebo tři řídicí systémy zejména u starších strojů. „Skutečnost, že v takových případech celý stroj může být zaznamenán v projektu s plnou logikou, obrovsky velmi pomáhá servisním pracovníkům a poskytuje působivou demonstraci účinnosti a flexibility platformy EB", říká Martin Imbusch, produktový manažer AUCOTEC.

Automatizujeme automatizaci

Schopnost vytváření zdrojového kódu přes určité parametry objektů je požadavek, který provozní inženýři provádějí opakovaně. S příslušnými technickými údaji, definicí požadovaných vstupů a výstupů (I/O list) může být poměrně přímočaře generován příslušný zdrojový kód, který je poté v příslušném formátu přenesen do řídicího systému.

V případě generování zdrojového kódu s počtem I/O přímo z inženýrského systému EB hovoříme o „nejvyšší úrovni automatizace". Struktura hardware pak může být definována v řídicím systémem na základě těchto údajů a odpovídající informace lze odtud přenést zpět do projekčního nástroje. Rozváděče a jednotlivé karty tak mohou být v závislosti na stupni standardizace generovány zcela automaticky.

Díky tomu mohou být od návrhu rozváděče až po jeho zapojení dosaženy následující výhody: zkrácení potřebného projekčního času, minimalizacepočtu chyb a zefektivnění nezbytné koordinace mezi více systémy. Tento pracovní postup byl v praxi již několikrát proveden a za pomocí EB ověřen.

Rostoucí přidaná hodnota pro EPC společnosti

Během projektování zařízení musejí být neustále předávána data mezi různými SW nástroji a uživateli. Manuální kontrola předávaných dat může být stále účinná, ale jen v případě menších projektů, které se týkají menšího počtu osob. Je to však vždy neefektivní proces zahrnující např. zbytečný čas strávený na vyhodnocení, kontrolu chyb při přenosu či ručním přepisu nebo přehlédnutí změny apod.

Engineering Base eliminuje tyto činnosti, protože transparentně řídí a koordinuje všechny potřebné procesy - i ty z řídicích systémů. Výsledným přínosem je, že projektant všechny práce provádí mnohem rychleji a nedochází ke zbytečným ztrátám a prodlevám. Poskytovatelé EPC (Engineering, Procurement and Construction), kteří spolupracují s mnoha subdodavateli, tak mohou zefektivnit své procesy díky EB a to nejen z pohledu konzistence dat, ale i možnosti nebýt závislý na zvoleném řídicím systému.

EB_integrace_01

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Socální sítě

Newsletter