Webinář: Deformace komplexní geometrie

CATIA, semináře, 19. 05. 2017

Systém CATIA na platformě 3DEXPERIENCE využívá k přetváření 3D geometrie speciální výkonný algoritmus pro rychlou změnu tvaru. Funkce, založené na technologii Shape Morphing, tak umožňují deformovat složité geometrie manuálním definováním okrajových podmínek nebo na základě výpočtu, např. nástroji pro analýzu deformací. Obě metody snižují počet iterací při návrhu správného tvaru lisovacího nástroje či vstřikovací formy.

Agenda webináře:

GSO – manuální deformace (na základě měření prototypu a zkušeností)

  • pomocí ploch
  • pomocí křivek
  • pomocí řezů
  • pomocí bodů

RSO – deformace pomocí vektorů posunutí (na základě simulací, analýz či měření)

  • globální deformace
  • lokální deformace

Výhody webináře:

  • žádné cestování, i přesto interakce s přednášejícím a především informace podložené dlouholetým know-how
  • stačí mít k dispozici přístup na internet a VoIP (případně telefonní spojení)
  • předpokládaný čas trvání 30 minut, účast zdarma

Termín webináře: 16. 6. 2017

Nestihli jste webinář? Napište si o jeho záznam.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě