Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Společnost Technodat, CAE-systémy, s.r.o., (dále jen Společnost) postupuje při zpracování a využití Vámi poskytnutých osobních údajů v souladu s podmínkami vymezenými tímto zákonem. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen Osobní údaje).
  • Zákazník, který na internetových stránkách Společnosti provede stanoveným postupem objednávku služeb nebo vyplní kontaktní formulář, vyplněním těchto údajů a jejich odesláním vyslovuje současně svůj souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů a s jejich shromažďováním. Po dobu výkonu podnikatelské činnosti společnosti bude společnost emailové kontaktní adresy užívat pro zaslání obchodních sdělení o své společnosti, ostatní údaje budou využity pro účely jiného způsobu nabízení zboží a služeb, jakož i pro evidenční účely.
  • Souhlas zákazníka se vztahuje na zpracování jeho osobních údajů Společností, a to do doby písemného vyjádření nesouhlasu zákazníka s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany Společnosti v budoucnu použito výhradně za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi.
  • Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, podrobně upravené v ust. §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Společnost neposkytne osobní údaje třetím osobám, pokud k tomu neobdrží výslovný souhlas zákazníka.

Společnost Technodat, CAE-systémy, s.r.o. si váží vaší důvěry, a proto maximálně chrání vaše osobní údaje před zneužitím. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a používány výhradně ke zkvalitnění služeb.