Pražská energetika

Společnost PREdistribuce, a. s. ze skupiny PRE zajišťuje distribuci elektřiny na území hlavního města Prahy

Úzká místa
 • různé členění dat v projektové dokumentaci (PD)
 • nejednotná forma projektové dokumentace
 • formy dokumentací neodpovídající stavebnímu zákonu
Dopady
 • vznik problémů při kontrole a připomínkování PD
 • nepřehlednost procesů správy dokumentace
 • časová náročnost

Řešení

 • Sjednocení procesu schvalování

  Nová úroveň procesu tvorby, schvalování a předávání projektové dokumentace mezi investorem (PREdi) a projektantem


 • Zlepšení standardizace a kontroly

  Jednoznačné požadavky na všechny dodavatele projekční dokumentace staveb dle stavebního zákona a požadavků investora


 • Podpora životního cyklu stavby

  Plnohodnotné využití uložených dat pro potřeby projekce, výstavby, správy a údržby staveb a technologických zařízení


Ozvěte se nám