SIMULIA | simulace produktů, přírody a života

SIMULIA spojuje virtuální svět s tím skutečným.

Přináší realistickou aplikaci simulace, která uživatelům umožňují prozkoumat reálné chování produktu, přírody a života. Tím urychlí proces vyhodnocování spolehlivosti a bezpečnosti materiálů a výrobků ještě před vytvořením fyzických prototypů.

SIMULIA vám pomůže virtuálně řešit:

  • lineární výpočty
  • nelineární výpočty metodou konečných prvků (FEM)
  • termální analýzy
  • únavové analýzy
  • automatizaci procesu simulace a optimalizace návrhu
  • nelineární optimalizaci hmotnosti a pevnosti dílu

 

Podívejte se na video

Ozvěte se nám

Související články a aktuality