CATIA V5 - Digital Mock-Up

CATIA, 06. 12. 2016

Navigátor DMU V5 (DMN – DMU Navigator)

V tomto kurzu se naučíte prohlížet, animovat a vyhodnocovat sestavy a součásti. Kurz je zaměřen na možnosti prohlížení a práci nekonstrukčního charakteru (anotace) s produkty navrhovanými v CAD systémech.

Požadovaná znalost:     Základní znalosti práce na PC, znalost prostředí Windows.
Délka kurzu:                  1 den

Obsah kurzu:

 • Uživatelské prostředí DMU.
 • Struktura a formát dat, přístup k nim.
 • Kontrolní měřící nástroje.
 • Anotační nástroje, tvorba scén a publikování.
 • Tvorba animací.
 • DMU Optimizer (možnosti pro zjednodušení geometrie).

Prostorová analýza DMU V5 (SPA - DMU Space Analysis)

Tento kurz je zaměřen na možnosti vyšetřování kolizních stavů v produktech navrhovaných v CAD systémech. Naučíte se vyhodnocovat kolizní stavy.

Požadovaná znalost:     DMN
Délka kurzu:                  0,5 dne

Obsah kurzu:

 • Řezy sestavami a jejich využití.
 • Vyšetřování kolizí. 

Simulace montáže DMU V5 (FIT – DMU Fitting Simulation)

Tento kurz je zaměřen na možnosti simulací a animací montážních činností na produktech navrhovaných v CAD systémech. Naučíte se tvořit animace a montáže a analyzovat smontovatelnost.

Požadovaná znalost:     DMN, SPA
Délka kurzu:                  0,5 dne

Obsah kurzu:

 • Uživatelské prostředí DMU.
 • Struktura a formát dat, přístup k nim.
 • Kontrolní měřící nástroje.
 • Anotační nástroje, tvorba scén a publikování.
 • Tvorba animací.
 • DMU Optimizer (možnosti pro zjednodušení geometrie).

Kinematika DMU V5 (KIN – DMU Kinematics)

Tento kurz je zaměřen na možnosti kinematické analýzy mechanismů navrhovaných v CAD systémech. Naučíte se tvořit a vyhodnocovat mechanismy.

Požadovaná znalost:     DMN, SPA
Délka kurzu:                  2 dny

Obsah kurzu:

 • Základní pojmy a proces výpočtu.
 • Tvorba mechanismů, kinematické dvojice, vstupní funkce.
 • Konvertování V4 mechanismů.
 • Analýza a výpočet mechanismů.
 • Analýza Výsledků.

Mám zájem o školení CATIA V5 - Digital Mock-Up