CATIA V5 - Povrchové modelování

CATIA, 04. 08. 2016

GS1 - Drátové a plošné modelování (Generative Shape Design 1)

Požadovaná znalost:     Základní znalost CATIA V5.
Délka kurzu:                  2 dny

V tomto kurzu se naučíte jak vytvořit drátové konstrukční elementy a doplnit existující 3D součásti o obecnou drátovou geometrii a základní plošné operace. 

Obsah kurzu:

 • Úvod do Wireframe & Surface Design.
 • Tvorba drátové geometrie a ploch.
 • Operace s drátovou a plošnou geometrií
 • Hybridní modelování (kombinace objemových, plošných a drátových prvků).
 • Modifikace plošných těles.
 • Úprava prostředí a chování W&S Designu.

GSD - Rozšířené povrchové modelování (Generative Shape Design 2)

Požadovaná znalost:     Základní znalost CATIA V5., GS1
Délka kurzu:                  1 den

V tomto kurzu si doplníte znalosti plošného modelování o další funkce a postupy. S nimi budete schopni tvořit tvarové, plošné (popř. i objemové) objekty.

Obsah kurzu:

 • Stručná ukázka WFS + GSD modelování.
 • Funkce specifické pro GSD.
 • Tvorba drátové a plošné geometrie.
 • Operace s drátovou a plošnou geometrií.
 • Tvorba pokročilých plošných operací.
 • Panel nástrojů Tools.
 • Editace plošných modelů.
 • Getting Started Shape Design (Cvičení).

Mám zájem o školení CATIA V5 - Povrchové modelování