CATIA V5 - Školení tvorby maker

CATIA, 10. 05. 2017

Školení tvorby maker (VISUAL BASIC)

Požadovaná znalost:     Základní znalost CATIA V5.
Délka kurzu:                  2 dny

Obsah kurzu:

1. den

 • Úvod do Wireframe & Surface Design.
 • Tvorba drátové geometrie a ploch.
 • Způsoby programování maker – porovnání možností:
  • CATScript
  • CATVBA
  • .NET
 • Vytvoření první knihovny maker.
 • Záznam jednoduchého makra, editace. 
 • Datové typy v makrech CATIA.
 • Základní objekty v makrech CATIA.
 • Práce s dokumentací k programování CATIA ve VB.
 • Selektování objektů.
 • Příklady.
 • Zjištění typu objektu.
 • Filtrování objektů.
 • Změna atributů objektu – barva/Show/Hide.
 • Příklady

2. den

 • Hierarchie objektů, rodičovské objekty.
 • Vytváření nových entit.
 • Referenční objekty.
 • Vytváření a editace parametrů.
 • Příklady.
 • Procházení stromovou strukturou sestavy.
 • Složitější příklad – změna InstanceName pro celou sestavu.

Mám zájem o školení tvorby maker