CATIA V5 - Tooling Design

CATIA, 05. 12. 2016

Podpora celého procesu od návrhu formovacích nástrojů až po výkresy a obrábění.

Požadovaná znalost:     Základní znalost CATIA V5
Délka kurzu:                  3 dny

Obsah kurzu:

Core & Cavity Design

 • Rychlá analýzy výlisku.
 • Definice dělící roviny.
 • Příprava tvarové části pro konstrukci a výrobu forem.
 • Tvorba dělících ploch.
 • Použití funkcionalit lisování.
 • Geometrické vlastnosti.

Healing Assistant

 • Základní ovládání.
 • Nastavení parametrů a vstupních dat.
 • Analýza vstupních dat.
 • Metody opravy ploch a křivek.
 • Automatické opravy vadné geometrie.
 • Ruční opravy vadné geometrie s použitím speciálních nástrojů.

Features recognition

 • Základní uživatelský interface.
 • Popis a provední feature recognition.
 • Panel možností.
 • Automatické rozpoznávání feature recognition.
 • Ruční rozpoznávání feature recognition.
 • Nástroj analýza.
 • Metody a postupy.

Mám zájem o školení CATIA V5 - Tooling Design