CATIA V5 - Základy

CATIA, 02. 08. 2016

Základní kurz pro objemové modelování, sestavy a výkresy

 • Požadovaná znalost: operační systém Windows, znalost konstruování
 • Délka kurzu: 5 dní

Obsah školení

Seznámení s uživatelským prostředím

 • Popis prostředí, práce s dokumenty

Tvorba 2D geometrie

 • Uživatelské prostředí skicáře, tvorba profilů
 • Využití 3D geometrie ve skicáři, vazby na 3D geometrii, tipy a doporučení
 • Možnost tvorby více profilů ve skicáři
 • Referenční prvky – tvorba rovin, bodů a úseček

Základní objemové modelování

 • Terminologie, představení základních prvků
 • Nástroje pro zkoumání historie a vazeb mezi prvky
 • Důležitost výběru správných objemových prvků ve správném pořadí
 • Tenká tělesa, skořepiny, rotační a tažené prvky
 • Technologické úkosy, závity
 • Editace, modifikace a řešení problémů
 • Transformace a využití patternů, kopírování prvků
 • Katalogy, Power copy a uživatelské prvky
 • Měření, analýzy a aplikace materiálů

Měření a analýzy

 • Nástroje pro měření
 • Aplikace materiálu
 • Vzorce a parametry

Základy práce v sestavách

 • Vkládání a polohování dílů
 • Vazby mezi díly
 • Práce s velkými sestavami, konstrukce dílů v kontextu

Generování výkresů

 • Základní pohledy a možnosti změny jejich vlastností
 • Kótování a texty, rohové razítko
 • Vazby výkresu na 3D geometri

Mám zájem o školení CATIA V5 - Základy